Menneskesyn

Velfærdspolitikker, teknologier og viden om mennesket

I Danmark udvikles velfærd i stigende grad med inspiration fra globale velfærdspolitikker, teknologier og former for viden om mennesket. Hvilke typer samspil findes mellem velfærdspolitikker, teknologier, viden om mennesket, socialt arbejde - historisk set og aktuelt? Hvilke forskydninger, brydninger og transformationer sker der i udviklingen i menneskesyn? Og hvad betyder det for udviklingen i socialt arbejdes praksis?

Menneskesyn i socialt arbejde - velfærdspolitikker, teknologier og viden om mennesket er et forskningsprojekt, der udforsker udviklingen i menneskesyn set i lyset af relationen mellem velfærdspolitikker, teknologier, viden om mennesket og socialt arbejde. I projektet udvikles empirisk viden og teoretiske modeller, der kan belyse kompleksiteten i dette samspil. Dette sker gennem et kvalitativt teorigenererende casestudie, der udforsker udviklingen af mennesyn i tid og rum med et fokus på socialt arbejde inden for fire betydningsfulde områder: børne- og ungeområdet, beskæftigelsesområdet, det boligsociale område, samt socialt arbejde med sindslidende.

Forskningsprojektet har en stærk ambition om at skabe forbindelse mellem grundforskning og anvendt forskning: at vise, at grundlæggende empirisk og teoretisk viden om udviklingen af velfærd har relevans for og kan anvendes af de velfærdsinstitutioner og aktører, der arbejder med at fremme menneskers velfærd. Derfor bygger forskningsprojektet også på samarbejde med praksis gennem forskning, formidling og dialog.

Projektet er støttet af VILLUM OG VELUX FONDEN. VELUX FONDEN er almennyttige fonde stiftet af Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og bedre miljø ind i menneskers hverdag. I 2012 uddelte VILLUM FONDEN 759 mio. kr. og VELUX FONDEN 202 mio. kr. til almennyttige formål.

Bogudgivelse 2018

Menneskesyn i socialt arbejde - Om udviklingen af det produktive menneske

Se mere om bogen hos Akademisk Forlag ved at klikke her.

Invitation til konference

Menneskesyn i socialt arbejde til debat. Torsdag d. 30. august 2018, kl. 12.30 - 17.00